ئەی (با) نمەكی جوانی دەتگرێ‌..

بۆ كوێ‌ ڕۆیشتی
ئەی هاودەمی مناڵیم و..
بەوری خەیاڵ؟!
خۆ هێشتا لەمانای سەفەر سەر دەرناكەی
تەنها جارێك
سەرنجت لە هەنگاوی موسافیرێكی دڵتەنگ نەدابوو
تا بتوانی ئازاری پەژموردەیەك بخوێنیەوە
بەدەم دەنگی گۆرانی بێژێكی غەریبەوە
برسیەتی بەرچنەیەكت نەشكاندبوو
تا لە برسیەتی جانەوەرەكانی ئەوێ‌ تێبگەی
بۆ كوێ‌ رۆیشتی؟
ئەم سەفەرە..
بەرەو كام بیابان و..
ماڵی كام ماری دووسەرە؟
هێشتا دایە..
لە خوێنە زێی ئەشكی خۆیدا بێحاڵەو ..
لەگەڵ جیڕەی دەرگای هەر ژوورێك و
كردنەوەی هەر پەنجەرەیەكدا