زەوی كـــەوتــووەتــە بــۆشــایــی

هێشتاكە باوەڕم وەها بوو خودا كەسێكی تر بۆ ئێرە دەنێرێ
مردووەكان جارێكی تر دەتوانن بگەڕێنەوە سەرزەوی.
ئاسمان بە مرۆڤ متمانە دەكا لەسەر سەری ڕاوەستێ.
هێشتاكە باوەڕم وەها بوو
گەڵا دەتوانێ جارێكی تر سەوز بێت.
دەریا ئەوەندە لە ماسی عاجز نییە نەیگرێتەوە خۆی.
ئەسڵەن درەخت دەتوانێ میوە بگرێ.
هەتاو كەسێكی تر دەدۆزێتەوە بۆی هەڵبێت.
دایكم، براكانم نانێرێتەوە بۆ جەنگ.