ڕازی تەنیایی

ژیان و ئەرکی ناخۆشیی، پەپوولەی ئارەزووی کوشتم
شەرابی جامی دڵداریی، لە تافی لاوییـــا، ڕشتم!
تەمی ڕۆژانی پڕمەینەت، وەها تاریک و چڵکن بوو
نیگاری خۆشەویستی دڵ، پەری‌ئاسایی، تیا ون بوو!
شەوی تەنیایی، ڕووناکیی چرای ئاواتی، خنکانم
دەستی ناکامی، ئاوازی دەروونی کەیلی، تاسانم
ئەوا ئێستا لەگەڵ زامی،
دەروونی پڕ لە ناکامیی
ئەپێوم چۆڵی سەرسامیی

* * *