گوڵ و غونچەی بەهارانیش لە تۆ نەشمیلەتر نابێ

گوڵ و غونچەی بەهارانیش لە تۆ نەشمیلەتر نابێ
نەمامی عەرعەری کۆرپەش لە تۆ خنجیلەتر نابێ
لە عالەمدا لە تۆ چاتر، لە تۆ مەحبوب و شیرینتر
ئەگەر دەعواچیەک مابێ، درۆ ناکا دەسا با بێ
دەسا با بێن بەصەف یەکسەر هەموو چاومەست و گوڵ‌ڕومەت
با بزانن چۆن ئەبێ مەحجوب، ئەوی وا لافی لێدابێ