پاییزێکی به­ڵاڵوکی

سیگارێک ده­س له ملانی دوو قامکم
سیگارێک نازانێ سیگاری نیم!
سیگارێک ده­س له ملانی دوو قامکم
خیابان هه­روا چۆڵ
- هه­روا یانی زۆر چت! -
هه­نگاو هه­ڵئه­گرم
هه­رچه­ن قورسه
ڕه­نگه تووشی دیسکی که­مه­ر بم
- دیسک یانی زۆر چت! -
سیگارێک ده­س له ملانی دوو قامکم
سیگارێک چاوه­ڕوانی لێوی ڕه­شه
لێوێک که­مڕه­نگتر له ماتیک
گومان ئه­کێشێ!
خیابان که چۆڵ بوو
- هه­روا -
سوورتر تێکه­ڵی ئه­بم!
هه­نگاو که قورس بوو،
هه­ڵمگرت!
 
پێش ئه­وه­ی بگه­مه نازانم کوێی خیابان