هـیـــیـــیـــچ

-1-
هەردوو دەستم بەسەرمەوە گرتووە 
دەبێ‌ وای بقوپێنم 
هیچ تەنەكەچییەك بۆی ڕاست نەكرێتەوە
 
-2-
هەناسەم تووند بووە 
پێدەچێ‌ گرێ‌ درابێ‌ 
 
-3-
خەیاڵم 
بەبزمارێكەوە هەڵواسراوە 
دەستم پێی ڕاناگا 
تا بیكەمەوە ناوسەرم 
 
-4-
وێنەی خۆم بە دیواری ژوورەكەمەوە دەكێشم 
جارێك بێ‌ چاو 
جارێك بێ‌ پێیەكانم و 
جارێك بێ‌ دەستەكانم 
جارێك بێ‌ خەونەكانم و