ئەزانی بۆ دنیای شیعرم.. هەر پایزە.. هەر زریانە؟
من تەنیا پایز شک ئەبەم.. پایز بۆ من نیشتمانە
خۆم غوربەتم.. لێم مەپرسە.. چی‌یه‌ غوربەت؟..
ژیانی من ئاوارەیی و تەنیایی و لێک دابڕانە
خۆ من حەز ئەکەم ببم بە هەورێ.. ببارێمە سەر قەدوباڵاکەت..
پەپوولەیەک بم.. شەو نیوە شەوێ ببمە زوخاڵی دەوری چراکەت
وەک دوو شەونمین.. سبەی ئەمانبا خۆری مەینەتیی..
یاخود دوو گەڵاین.. ڕەشەبای پایز سەرمان ئەنێتە کۆشی غوربەتی!


* بروسکە: بە مانای - برقیە - بەکارم هێناوە